Giv FDF Roskilde en gave (Donation)

Vær med til at give børn og unge et ståsted at møde verden fra. Du kan støtte FDF Roskildes arbejde ved at yde en penge-gave, der samtidig giver dig ret til skattemæssigt fradrag.

 

Vi opfordrer individuelle medlemmer, tidligere medlemmer og øvrige venner af FDFs sag til at give en økonomisk gave til støtte for vores arbejde. Gaven kan være et engangsbeløb, et fast månedligt/årligt beløb og/eller en testamentarisk gave.

 

FDF er godkendt efter Ligningslovens §8a til at kunne modtage skattefradragsberettigede gaver.

 

Det er en betingelse for at give gaver efter ligningslovens bestemmelser, at giveren ikke må modtage nogen direkte modydelse for beløbet (f.eks. i form af varer, lejrdeltagelse eller kontingentreduktion).

 

Som giver kan man opnå et skattemæssigt fradrag på op til 16.600 kr. (2020), hvis man giver gaver til godkendte foreninger på i alt 16.900 kr. De første 500 kr. er dog ikke fradragsberettiget og der skal minimum gives 500 kr. i gave pr. forening pr. kalenderår. Vi modtager dog meget gerne gaver på mindre beløb!

 

Man kan indbetale et beløb ad flere omgange hen over (kalender)året, lige som der kan indbetales til flere godkendte organisationer.

Firmagaver

Hvis du som lokal firma ønsker at støtte os; FDF Roskilde, vil det rent regnskabsteknisk fungere som et sponsorat, som dermed også kan trækkes fra i skat. Kontakt FDFs forbundskontor for yderligere information. Ring på tlf 33 13 68 88 eller send email til bogholderi@FDF.dk, husk at oplyse at gaven/sponsoratet skal gives til FDF Roskilde.

Fast gavebidrag

Har du lyst til fast at støtte FDF Roskilde med et bidrag hvert år, kan du tilmelde dig en løsning hvor der automatisk bliver trukket det valgte beløb hvert år.

Hvis du ønsker skattefradrag, kan du angive dit cpr-nr. i forbindelse med registreringen (der sker via en sikker forbindelse). Du finder linket på forbundets hjemmeside.

Online kortbetaling

Hvis du ønsker skattefradrag, kan du angive dit cpr-nr. i forbindelse med registreringen (der sker via en sikker forbindelse). Du finder linket på forbundets hjemmeside.

MobilePay: 90505

Angiv venligst navn, samt at du ønsker at donationen skal gå til FDF Roskilde i beskedfeltet på MobilePay.

Hvis du ønsker skattefradrag, skal du selv oplyse dit cpr-nr. til FDFs forbundskontor efter overførslen. Ring på tlf 33 13 68 88 eller send email til bogholderi@FDF.dk

Kontooverførsel: Reg. 3001 Konto 3001576984

Angiv venligst navn, samt at du ønsker at donationen skal gå til FDF Roskilde i beskedfeltet på overførslen.

Hvis du ønsker skattefradrag, skal du selv oplyse dit cpr-nr. til FDFs forbundskontor efter overførslen. Ring på tlf 33 13 68 88 eller send email til bogholderi@FDF.dk