Køb dit juletræ hos FDF Roskilde

I december måned kan du købe dit juletræ hos FDF Roskilde, der både sælger juletræer af typen rødgran såvel som ædelgran, og altid kun friske træer! Vi har i mange år solgt juletræer fra vores kredshus på Vindingevej, hvor der er god mulighed for at parkere tæt ved salgsstedet, og hvis travlheden tillader det giver vi også gerne en hånd med at lægge træet på taget af bilen eller traileren.

Åbningstiderne vil fremgå af denne side når december nærmer sig. (Klik her)

Ved at købe dit juletræ hos FDF Roskilde støtter du kredsens frivillige arbejde for og med, børn og unge. En støtte der blandt andet er med til at finansiere lejre, blandt andet årets sommerlejr.