Køb dit Juletræ hos FDF Roskilde

I løbet af december måned har du mulighed for at anskaffe dit juletræ hos FDF Roskilde, hvor du kan vælge mellem både rødgran og ædelgran. Vores sortiment omfatter altid træer af frisk kvalitet!

 

Vi har gennem flere år solgt juletræer fra vores kredshus på Vindingevej, hvor der er parkering i nærheden af salgsstedet. Hvis travlheden tillader det, er vi mere end villige til at hjælpe dig med at placere træet på taget af din bil, trailer eller cykel.

 

Åbningstiderne vil blive oplyst på denne side, når december nærmer sig. (Klik her)

 

Ved at købe dit juletræ fra FDF Roskilde støtter du vores kreds’ frivillige indsats for og sammen med børn og unge. Din støtte medvirker blandt andet til at finansiere lejre.