Ledere

Puslinge og Tumlinge

Maiken Hørning
2078 9225

Jeppe
(Assistent)

Samuel
(Assistent)

Pilte, Væbnere og Seniorvæbnere

Christian Hjortshøj
2921 2293

Elias Fischer

Marc Lykke
4243 4471

Hans Ole Akermann

Seniorer

Jacob Hjortshøj
4019 4639

June Høegh Pedersen

Andre ledere

Ellen Egemar Knudsen

Ida Thejll Eggebrecht

Jesper Jensen

Karoline Hinke Grove

Morten Kopp Pedersen