Bestyrelsen

Bestyrelsens opgaver og ansvar er blandt andet:

Valg af kredsleder; bestyrelsen vælger efter indstilling fra lederne og kredslederen.
Antagelse og afskedigelse af ledere.

Kontakt til Jakobskirken (Roskilde Sdr. Sogn); det er bestyrelsens ansvar, at der er den bedst mulige kontakt til Jakobskirken og de andre ungdomsorganisationer, der er i Roskilde.

Kredsens økonomi; det er bestyrelsen der er ansvarlig for at kredsen har en sund økonomi. Det er også bestyrelsens opgave at være med til at skaffe penge til drift af kredsen.

Støtte ledernes arbejde; bestyrelsen skal støtte ledernes arbejde i kredsen gennem debatter, men også ved at påtage sig opgaver, så lederne har tid til den primære opgave nemlig: det direkte arbejde med børn og unge.

Bestyrelsen er kredsens øverste ledelse, som skal sørge for at kredsens arbejde drives i overensstemmelse med Landsforbundet FDFs vedtægter.

 

Kalender

27. august 2018
 • Bestyrelsesmøde

  27. august 2018  19:15 - 21:45
  Drejøvej 4, 4000 Roskilde

  Denne begivenhed er for Bestyrelse.

15. september 2018
 • Aflevering af bilag, for forrige måned

  15. september 2018

  Linda modtager bilag i sin postkasse på Bymarken 36 hele døgnet rundt og husk at markere, hvem der afleverer samt angivelse af evnt. kontonr. til betaling.  

  Denne begivenhed er for Bestyrelse.

18. september 2018
 • Følles netværksmøde for leder og bestyrelse

  18. september 2018  18:00 - 21:00
  FDF Hedehusene, Charlottegårdsvej 2, 2640 Hedehusene

  Denne begivenhed er for Bestyrelse.

10. oktober 2018
 • Senest modtagelse af indkomne forslag til bestyrelsen

  10. oktober 2018

  FORSLAG TIL FDF ROSKILDEs BESTYRELSE, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før bestyrelsesmødet. Arket der skal udfyldes findes her.

  Denne begivenhed er for Bestyrelse.

15. oktober 2018
 • Aflevering af bilag, for forrige måned

  15. oktober 2018

  Linda modtager bilag i sin postkasse på Bymarken 36 hele døgnet rundt og husk at markere, hvem der afleverer samt angivelse af evnt. kontonr. til betaling.  

  Denne begivenhed er for Bestyrelse.

24. oktober 2018
 • Bestyrelsesmøde

  24. oktober 2018  19:15 - 21:45
  Drejøvej 4, 4000 Roskilde

  Denne begivenhed er for Bestyrelse.


Formand
Søren Egemar Knudsen

Drejøvej 4, Vor Frue, 4000 Roskilde

6073 6451


Kredsledere
Hanne Ohms

Drosselvej 41, 4000 Roskilde

6168 5293

Kasserer
Linda Lykke

Bymarken 36, 4000 Roskilde

2420 4504


Lederrepræsentant
Christian Hjortshøj

Lærkevej 54, 4000 Roskilde

2921 2293


Forældrerepræsentant
Marianne Hjortshøj

Hedemølleparken 9, 4000 Roskilde

2921 2293

(Mor til Niels)