Bestyrelsen

Bestyrelsen er kredsens øverste ledelse, som skal sørge for at kredsens arbejde drives i overensstemmelse med Landsforbundet FDFs vedtægter.

 

Bestyrelsens opgaver og ansvar er blandt andet:

  • Valg af kredsleder; bestyrelsen vælger efter indstilling fra lederne og kredslederen.
  • Antagelse og afskedigelse af ledere.
  • Kontakt til Jakobskirken (Roskilde Sdr. Sogn); det er bestyrelsens ansvar, at der er den bedst mulige kontakt til Jakobskirken og de andre ungdomsorganisationer, der er i Roskilde.
  • Kredsens økonomi; det er bestyrelsen der er ansvarlig for at kredsen har en sund økonomi. Det er også bestyrelsens opgave at være med til at skaffe penge til drift af kredsen.
  • Støtte ledernes arbejde; bestyrelsen skal støtte ledernes arbejde i kredsen gennem debatter, men også ved at påtage sig opgaver, så lederne har tid til den primære opgave nemlig: det direkte arbejde med børn og unge.

Hver under kan man se hvem der sidder i FDF Roskildes bestyrelse.


Formand
Søren Egemar Knudsen

Drejøvej 4, Vor Frue, 4000 Roskilde

6073 6451


Kredsledere
Hanne Ohms

Drosselvej 41, 4000 Roskilde

6168 5293

Kasserer
Linda Lykke

Bymarken 36, 4000 Roskilde

2420 4504


Lederrepræsentant
Christian Hjortshøj

Lærkevej 54, 4000 Roskilde

2921 2293


Forældrerepræsentant
Marianne Hjortshøj

Hedemølleparken 9, 4000 Roskilde

2921 2293

(Mor til Niels)