Bestyrelsens opgaver og ansvar er blandt andet:

Valg af kredsleder; bestyrelsen vælger efter indstilling fra lederne og kredslederen.
Antagelse og afskedigelse af ledere.

Kontakt til Jakobskirken (Roskilde Sdr. Sogn); det er bestyrelsens ansvar, at der er den bedst mulige kontakt til Jakobskirken og de andre ungdomsorganisationer, der er i Roskilde.

Kredsens økonomi; det er bestyrelsen der er ansvarlig for at kredsen har en sund økonomi. Det er også bestyrelsens opgave at være med til at skaffe penge til drift af kredsen.

Støtte ledernes arbejde; bestyrelsen skal støtte ledernes arbejde i kredsen gennem debatter, men også ved at påtage sig opgaver, så lederne har tid til den primære opgave nemlig: det direkte arbejde med børn og unge.

Bestyrelsen er kredsens øverste ledelse, som skal sørge for at kredsens arbejde drives i overensstemmelse med Landsforbundet FDFs vedtægter.

 

Kalender

30. oktober 2019
 • Senest modtagelse af indkomne forslag til bestyrelsen

  30. oktober 2019

  FORSLAG TIL FDF ROSKILDEs BESTYRELSE, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før bestyrelsesmødet. Arket der skal udfyldes findes her. 

8. november 2019
 • Midtvejsdebat

  8. november 2019 - 9. november 2019  

14. november 2019
 • Fælles leder- og bestyrelsesmøde

  14. november 2019  19:00 - 21:30
  FDF Roskilde, Vindingevej 31, 4000 Roskilde, Danmark

15. november 2019
 • Aflevering af bilag, for forrige måned

  15. november 2019

  Linda modtager bilag i sin postkasse på Bymarken 36 hele døgnet rundt og husk at markere, hvem der afleverer samt angivelse af evnt. kontonr. til betaling.   

15. december 2019
 • Aflevering af bilag, for forrige måned

  15. december 2019

  Linda modtager bilag i sin postkasse på Bymarken 36 hele døgnet rundt og husk at markere, hvem der afleverer samt angivelse af evnt. kontonr. til betaling.   

7. januar 2020
 • Nytårskur

  7. januar 2020  18:00 - 20:00

15. januar 2020
 • Aflevering af bilag, for forrige måned

  15. januar 2020

  Linda modtager bilag i sin postkasse på Bymarken 36 hele døgnet rundt og husk at markere, hvem der afleverer samt angivelse af evnt. kontonr. til betaling.   

Formand

Søren Egemar Knudsen

6073 6451

Kredsledere

Hanne Ohms

6168 5293

Kasserer

Linda Lykke

2420 4504

Bestyrelsesmedlem

Christian Hjortshøj

2921 2293

Bestyrelsesmedlem

Ditte Sindung Krog Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Ellen Egemar Knudsen

Bestyrelsesmedlem

Ida Eggebrecht

Bestyrelsesmedlem

Lise Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Marc Lykke

Bestyrelsesmedlem

Maria Skibsbye

Bestyrelsesmedlem

Ole Krogh Bønding

Repræsentant for sognet

Marianne Hjortshøj