Bestyrelsens opgaver og ansvar er blandt andet:

Valg af kredsleder; bestyrelsen vælger efter indstilling fra lederne og kredslederen.
Antagelse og afskedigelse af ledere.

Kontakt til Jakobskirken (Roskilde Sdr. Sogn); det er bestyrelsens ansvar, at der er den bedst mulige kontakt til Jakobskirken og de andre ungdomsorganisationer, der er i Roskilde.

Kredsens økonomi; det er bestyrelsen der er ansvarlig for at kredsen har en sund økonomi. Det er også bestyrelsens opgave at være med til at skaffe penge til drift af kredsen.

Støtte ledernes arbejde; bestyrelsen skal støtte ledernes arbejde i kredsen gennem debatter, men også ved at påtage sig opgaver, så lederne har tid til den primære opgave nemlig: det direkte arbejde med børn og unge.

Bestyrelsen er kredsens øverste ledelse, som skal sørge for at kredsens arbejde drives i overensstemmelse med Landsforbundet FDFs vedtægter.

 

Kalender

8. august 2021
 • Senest modtagelse af indkomne forslag til bestyrelsen

  8. august 2021

  FORSLAG TIL FDF ROSKILDEs BESTYRELSE, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før bestyrelsesmødet. Arket der skal udfyldes findes her. 

15. august 2021
 • Aflevering af bilag, for forrige måned

  15. august 2021

  Linda modtager bilag i sin postkasse på Bymarken 36 hele døgnet rundt og husk at markere, hvem der afleverer samt angivelse af evnt. kontonr. til betaling.  

23. august 2021
 • Bestyrelsesmøde

  23. august 2021  19:30 - 21:00

15. september 2021
 • Aflevering af bilag, for forrige måned

  15. september 2021

  Linda modtager bilag i sin postkasse på Bymarken 36 hele døgnet rundt og husk at markere, hvem der afleverer samt angivelse af evnt. kontonr. til betaling.  

4. oktober 2021
 • Bestyrelsesmøde

  4. oktober 2021  19:30 - 21:00

15. oktober 2021
 • Aflevering af bilag, for forrige måned

  15. oktober 2021

  Linda modtager bilag i sin postkasse på Bymarken 36 hele døgnet rundt og husk at markere, hvem der afleverer samt angivelse af evnt. kontonr. til betaling.  

12. november 2021
 • Midtvejsdebat

  12. november 2021 - 13. november 2021  

Formand

Maria Skibsbye

Repræsentant for kredsledelsen

Christian Hjortshøj

2921 2293

Kasserer

Linda Lykke

2420 4504

Bestyrelsesmedlem

Henrik Kjærskov Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Jeppe Egemar Knudsen

Bestyrelsesmedlem

Rune Morsing

Repræsentant for sognet

Marianne Hjortshøj