Bestyrelsens opgaver og ansvar er blandt andet:

Valg af kredsleder; bestyrelsen vælger efter indstilling fra lederne og kredslederen.
Antagelse og afskedigelse af ledere.

Kontakt til Jakobskirken (Roskilde Sdr. Sogn); det er bestyrelsens ansvar, at der er den bedst mulige kontakt til Jakobskirken og de andre ungdomsorganisationer, der er i Roskilde.

Kredsens økonomi; det er bestyrelsen der er ansvarlig for at kredsen har en sund økonomi. Det er også bestyrelsens opgave at være med til at skaffe penge til drift af kredsen.

Støtte ledernes arbejde; bestyrelsen skal støtte ledernes arbejde i kredsen gennem debatter, men også ved at påtage sig opgaver, så lederne har tid til den primære opgave nemlig: det direkte arbejde med børn og unge.

Bestyrelsen er kredsens øverste ledelse, som skal sørge for at kredsens arbejde drives i overensstemmelse med Landsforbundet FDFs vedtægter.

 

Kalender

10. marts 2019
 • Ansøgningsfrist - SEAS-NVE

  10. marts 2019

  www.seas-nve.dk/donationer

15. marts 2019
 • Aflevering af bilag, for forrige måned

  15. marts 2019

  Linda modtager bilag i sin postkasse på Bymarken 36 hele døgnet rundt og husk at markere, hvem der afleverer samt angivelse af evnt. kontonr. til betaling.  

10. april 2019
 • Senest modtagelse af indkomne forslag til bestyrelsen

  10. april 2019

  FORSLAG TIL FDF ROSKILDEs BESTYRELSE, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før bestyrelsesmødet. Arket der skal udfyldes findes her.

15. april 2019
 • Aflevering af bilag, for forrige måned

  15. april 2019

  Linda modtager bilag i sin postkasse på Bymarken 36 hele døgnet rundt og husk at markere, hvem der afleverer samt angivelse af evnt. kontonr. til betaling.  

24. april 2019
 • Bestyrelsesmøde

  24. april 2019  19:15 - 21:45
  Drejøvej 4, 4000 Roskilde

15. maj 2019
 • Aflevering af bilag, for forrige måned

  15. maj 2019

  Linda modtager bilag i sin postkasse på Bymarken 36 hele døgnet rundt og husk at markere, hvem der afleverer samt angivelse af evnt. kontonr. til betaling.  

15. juni 2019
 • Aflevering af bilag, for forrige måned

  15. juni 2019

  Linda modtager bilag i sin postkasse på Bymarken 36 hele døgnet rundt og husk at markere, hvem der afleverer samt angivelse af evnt. kontonr. til betaling.  


Formand
Søren Egemar Knudsen

6073 6451


Kredsledere
Hanne Ohms

6168 5293


Kasserer
Linda Lykke

2420 4504


Lederrepræsentant
Christian Hjortshøj

2921 2293


Forældrerepræsentant
Ditte Sindung Krog Sørensen


Forældrerepræsentant
Ole Krogh Bønding


Repræsentant for sognet
Marianne Hjortshøj

2046 4639


Seniorrepræsentant
Ellen Egemar Knudsen


Seniorrepræsentant (Suppleant)
Ida Eggebrecht