Mobil- og Sociale mediepolitik

1.

Til de ugentlige møder er mobiltelefonen lagt væk med mindre at det er
specifikt aftalt, at den skal bruges til møderne.

På ture og lejre skal brug af mobiltelefon aftales fra gang til gang.

2.

Kontakt må kun etableres af barnet selv. Ledere må ikke opsøge kredsens børn gennem sociale medier. Hvis man accepterer et barn som ven, så skal alle venneanmodninger fra børnene accepteres.

3.

Det er lederens eget valg at acceptere kontakten, men ved accept vedkender
lederen sig at være FDF‐leder også uden for FDF‐aktiviteter. Det forventes
derfor også gennem de sociale medier at leve op til FDFs værdigrundlag og
samværsregler.

4.

På Facebook har vi oprettet en FDF-gruppe for Seniorvæbnere og Seniorer,
som kan bruges i stedet for at tilføje barnet som ven. En gruppe skal altid oprettes med tilknytning til FDF Roskildes Facebook side.

Opdateret d. 12. april 2018