Samværspolitik

1.

Piger og drenge sover som udgangspunkt hver for sig.
Ved udendørs overnatning kan det i visse tilfælde være vanskeligt eller uhensigtsmæssigt for turens indhold. Her skal lederne sikre, at alle har ret til at sætte grænser, samt at omklædning kan ske uden af nogle føler sig krænket.

2.

Der er adskilte toilet- og badeforhold for drenge og piger. Hvis dette ikke er muligt, er der sørget for at man ikke kan komme i en pinlig situation ved at møde en af andet køn i afklædt tilstand.

På lejre - hvis børnene skal have hjælp til bad, er der to voksne til stede af samme køn som barnet. Hvis dette ikke er muligt, må den voksne af det modsatte køn være udenfor med døren på klem.
Ved hjælp til toiletbesøg, kan det være upassende for barnet at have to voksne med på toilettet. Men sørg for at der er en anden leder til stede, der kan høre, hvad der foregår.
Børn og ledere bader hver for sig.

Svømmehal – ledere kan bade sammen med børn af samme køn.

Disse regler er både for at beskytte børnene og de voksne.

3.

Vi bruger et ordentligt, sobert og respektfuldt sprog.
Det betyder, at der bruges minimalt antal bandeord, og at tonen holdes på et respektfuldt leje. Det er acceptabelt at sige fra, hvis man finder tonen for hård uanset om man er en del af samtalen eller ej.

4.

Det skal efterstræbes, at der er en voksen kontaktperson af hvert køn, som barnet kan gå til uanset udfordringen.

5.

Kæresteri mellem en leder og en deltager er ikke tilladt.
Man kan ikke være leder i FDF Roskilde, hvis man er kæreste med et ungt menneske under 18 år, som også er medlem af FDF Roskilde.

6.

Alle over 15 med kontakt til børn skal have en godkendt børneattest. Der bliver genansøgt hvert 3. år.

Opdateret d. 12. april 2018