TAG PÅ ROSKILDE FESTIVAL MED FDF ROSKILDE

I mange år har FDF Roskilde været repræsenteret som en af de mange frivillige foreninger, der leverer arbejdskraft til Roskilde Festivalen. Vores opgave på festivalen består i at renholde det lukkede område (dvs. området der ikke er tilgængeligt for publikum) samt medarbejderparkeringen og øvrige områder efter anvisning. Til dette job skal vi i år bruge ca. 40 personer. Jobbet består i at samle skrald i 3 vagter fordelt på 3 dage á 8 timer. Det er ikke noget fysisk hårdt job, men vi får da gået nogle kilometer hver dag. Vi har vores base på det lukkede område, hvor FDF’s telt er opstillet. Teltet er det daglige omdrejningspunkt for alle vore medarbejdere, hvad enten de er på vagt eller ej. Hvis du har lyst til at hjælpe FDF Roskilde med at tjene lidt penge til det daglige arbejde, vil vi meget gerne høre fra dig.

Kontakt festivalgruppen, hvis du er interesseret i at høre nærmere.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

14 timer siden

Roskilde Festival

Kære jer 🧡 (English version below)

1000 tak for alle jeres positive tilkendegivelser, jeres enorme opbakning og kærlighed. Til festivalen, til fællesskabet, til hinanden.

Vi må nu kigge frem mod Roskilde Festival nr. 50 i 2021, hvor vi sammen kan hylde kunsten, fællesskabet og lysten til at gøre en forskel.

Der er flere måder, du kan støtte op om festivalen på:

– Behold din billet - det er den mest direkte måde at støtte på.
– Har du ikke en billet, kan du allerede nu skrive dig på venteliste til evt. ledige 2021-billetter: roskil.de/waitinglist
– Er du frivillig, så meld dig på banen igen og vær med til at lave en forrygende festival i 2021.

Mange har spurgt til muligheden for at donere. Tak for det. Vi kigger på mulighederne og vender tilbage.

Har du billet, vender vi tilbage på mail til alle billetkøbere om, hvad den konkrete løsning vedr. billetter bliver, så snart praktikken er på plads. Det beder vi om forståelse for.

//

Dear you, 🧡

A million thanks for all your positive statements, your tremendous love and support. For the festival, for the community, for each other.

We will now look forward to Roskilde Festival no. 50 in 2021 when we can celebrate the art, the community and the desire to make a difference – together.

There are several ways to support the festival:

– Hold on to your ticket. It's the most direct way to support the festival.
– If you don’t have a ticket you sign up now for a waiting list for possible available 2021 tickets: roskil.de/waitinglist
– Are you a volunteer, please stick with us and be a part of making a terrific festival in 2021.

Many of you have asked about the possibility making a donation. Thanks for that. We're looking into it and will let you know more soon.

For all ticket holders - we'll e-mail you about the exact circumstances regarding tickets once we know more about the practicalities. We ask for your understanding.
... Se mereSe mere

Kære jer 🧡 (English version below)

1000 tak for alle jeres positive tilkendegivelser, jeres enorme opbakning og kærlighed. Til festivalen, til fællesskabet, til hinanden.

Vi må nu kigge frem mod Roskilde Festival nr. 50 i 2021, hvor vi sammen kan hylde kunsten, fællesskabet og lysten til at gøre en forskel.

Der er flere måder, du kan støtte op om festivalen på:

– Behold din billet - det er den mest direkte måde at støtte på.
– Har du ikke en billet, kan du allerede nu skrive dig på venteliste til evt. ledige 2021-billetter: roskil.de/waitinglist
– Er du frivillig, så meld dig på banen igen og vær med til at lave en forrygende festival i 2021.

Mange har spurgt til muligheden for at donere. Tak for det. Vi kigger på mulighederne og vender tilbage.

Har du billet, vender vi tilbage på mail til alle billetkøbere om, hvad den konkrete løsning vedr. billetter bliver, så snart praktikken er på plads. Det beder vi om forståelse for.

//

Dear you, 🧡

A million thanks for all your positive statements, your tremendous love and support. For the festival, for the community, for each other.

We will now look forward to Roskilde Festival no. 50 in 2021 when we can celebrate the art, the community and the desire to make a difference – together.

There are several ways to support the festival:

– Hold on to your ticket. Its the most direct way to support the festival.
– If you don’t have a ticket you sign up now for a waiting list for possible available 2021 tickets: roskil.de/waitinglist
– Are you a volunteer, please stick with us and be a part of making a terrific festival in 2021.

Many of you have asked about the possibility making a donation. Thanks for that. Were looking into it and will let you know more soon.

For all ticket holders - well e-mail you about the exact circumstances regarding tickets once we know more about the practicalities. We ask for your understanding.

2 dage siden

Roskilde Festival

Der bliver ingen Roskilde Festival til sommer

Det er netop blevet meddelt, at det ikke er tilladt at gennemføre store arrangementer til sommer. Forbuddet gælder også Roskilde Festival.

Vi er dybt ulykkelige!

Vi frygtede, at det ville ske. Vi har til det sidste håbet, at det ikke ville ende på denne måde. Men risikoen for smittespredning er for stor, når så mange mennesker er samlet, og det hensyn er ubetinget det vigtigste.

Så der bliver ingen Roskilde Festival denne sommer.

Den skulle have været noget helt særligt. Som Roskilde Festival nr. 50 skulle den have været en markering, der fejrede det, vi er rundet af ved at se frem. En fejring, som hyldede kunsten, fællesskabet og lysten til at gøre en forskel. Alt det, vi har så meget brug for i disse tider.

Vi havde glædet os til at fejre den med jer. Vi har knoklet og gjort os umage. Vi ved, at forventningerne fra jer også har været tårnhøje. Sammen har vi krydset fingre og holdt vejret i forhåbning om, om at udviklingen ville være positiv og gå stærkt nok til, at vi kunne mødes til sommer. Sådan blev det ikke.

Roskilde Festival nr. 50 må vente til 2021.

Har du købt billet til festivalen i 2020, vil du kunne overføre den til Roskilde Festival 2021.
Ønsker du ikke at overføre din billet, vil du kunne få den refunderet.

De præcise omstændigheder omkring både overførsel og refusion kommer vi tilbage med hurtigst muligt, når praktikken er på plads. Det beder vi om forståelse for.

Men først og fremmest beder vi om din opbakning. Du kan gøre en kæmpe forskel ved allerede nu at sige ja tak til at være med til Roskilde Festival i 2021. På den måde vil du være med til at sikre fundamentet for festivalen og hjælpe os gennem den næste meget svære tid.

Som almennyttig festival står Roskilde Festival i en særligt vanskelig situation. Vi er en indsamlingsbegivenhed, og vi afholder festival for at samle penge ind til velgørende arbejde for børn og unge. Vi donerer hele vores overskud væk hvert år, og vi har ikke en større opsparing at trække på. Vi starter så at sige fra nul kroner hvert år.

Det er en ekstremt alvorlig situation for os, men ikke alene for os. Der vil være betydelige konsekvenser for kunstnere, leverandører, de frivillige foreninger, kulturpartnere, virksomheder og organisationer, der står bag boder, yder service på pladsen eller som bidrager med programindhold, leverancer og produktioner. Mange af disse aktører er i forvejen meget hårdt ramt.

Samtidig kan foreningen bag festivalen ikke leve op til sit formål: at støtte børn og unges muligheder. Det får betydning for en række organisationer og initiativer både i og uden for Danmark, som også har ekstra brug for hjælp nu.

Årets festival kunne have været lyset for enden af den tunnel, vi alle befinder os i nu.

Nu går vi sammen med kunstnere, samarbejdspartnere, leverandører, foreninger og organisationer – alle dem, der med til at skabe Roskilde Festival – om at skabe en forrygende Roskilde Festival nr. 50 i 2021 og sikre, at det orange lys brænder stærkt og varmt helt frem til næste sommer.
Roskilde Festival er der hele året!

Lige nu skal vi komme os over meddelelsen. Så vender vi tilbage.

Tak for jeres støtte og kærlighed og pas godt på jer selv og hinanden.

--- ENGLISH VERSION ---

There will be no Roskilde Festival this summer

The Danish authorities have just prolonged its prohibition against larger assemblies until August 31st 2020. The prohibition also goes for this year’s Roskilde Festival.

We are devastated.

Though we feared this would happen, we have until now hoped that it wouldn’t end this way. However, the risk of getting infected with the COVID-19 virus is too large when many people are gathered, and that consideration is by far the most important.

Consequently, there will be no Roskilde Festival this summer.

Roskilde Festival no. 50 was meant to be something very special. It was to mark and celebrate the roots of our festival by looking forward to the future. It should have been a celebration of art, community and of the urge to make a difference. A celebration of all that we so strongly need and seek in these unbearable times.

We were looking forward to celebrating it with you. We have worked hard and made an extraordinary effort. We know that your expectations have been sky high too. Together we have crossed our fingers and held our breaths in the hope that the situation would change for the better and in due time for us to meet this summer. Unfortunately, that wasn’t supposed to happen after all.

Roskilde Festival no. 50 must now wait until 2021.

If you have bought a ticket for the festival in 2020, you will be able to transfer it to Roskilde Festival 2021. Should you not wish to transfer your ticket can be reimbursed.

We will get back to you about the specific conditions regarding both transfer and reimbursement, as soon as the solution is ready. We kindly ask for your understanding regarding this.

However, most of all we ask for your support. You can make a huge difference for us by saying yes to being part of Roskilde Festival already now. By that, you will help secure the very foundation of the festival and get us through the difficult times that we are now facing.

Roskilde Festival is in an especially difficult position. We are a nonprofit organization who arranges a festival in order to collect money for initiatives support children and young people. Every year, all profits from the festival are donated in full to this purpose, which means that we don’t have big savings to draw upon. We start up from zero every year, so to speak

But this extremely serious situation has consequences stretching far beyond ourselves. Artists, suppliers, the volunteer societies, cultural partners, businesses, and organisations that are organizing the stalls, servicing the festival guests, securing production and supplies, or are contributing to the festival program; they will all be severely affected. Many of them are already suffering by the current situation.

Ultimately, the Roskilde Festival Society, the organization behind the festival, will not be able to live up to its purpose of supporting children’s and young people’s opportunities. This will affect a large number of organizations and initiatives in and outside of Denmark. They are also in extra need of help in these times.

This year’s festival could and should have been the light at the end of the dark tunnel that all of us are currently in.

We will now gather with the artists, partners, suppliers, businesses, societies and organisations – all those that take part in creating Roskilde Festival. Together we will work hard on creating an outstanding Roskilde Festival no. 50 in 2021, securing that the orange light will shine bright and strong all the way to the summer of 2021.

Roskilde Festival is here all through the year!

Right now, we need to recover from the news. Then we will back.

Thank you for your support and love. Take good care of yourselves and each other.
... Se mereSe mere

5 dage siden

Roskilde Festival

Day two of 'Time to Create'. We want to support creative professionals while waiting for things to get normal again. If you're a creative professional, you can apply to create content for our social media channels, and we'll pay for your working hours. The overall theme is 'community'.

Today we present professional musician Uffe Lorenzen.

Want to know more about the initiative – or do you know someone cool who should apply? Go here: roskil.de/timetocreate
... Se mereSe mere

1 måned siden

Roskilde Festival

FRIDAY AND SATURDAY TICKETS ARE SOLD OUT!

This is also your last chance for Wednesday and Thursday tickets. If you want to go, get your ticket now: roskil.de/tickets
... Se mereSe mere

FRIDAY AND SATURDAY TICKETS ARE SOLD OUT!

This is also your last chance for Wednesday and Thursday tickets. If you want to go, get your ticket now: roskil.de/tickets

1 måned siden

Roskilde Festival

TICKET UPDATE! Edit: Friday tickets are sold out 👈

Saturday tickets are almost sold out. If you want to go, this is your very last chance: roskil.de/tickets

Wednesday and Thursday tickets are also selling fast
... Se mereSe mere

TICKET UPDATE! Edit: Friday tickets are sold out 👈

Saturday tickets are almost sold out. If you want to go, this is your very last chance: roskil.de/tickets

Wednesday and Thursday tickets are also selling fast
Læs mere