Vi giver børn og unge et ståsted

at møde verden fra

FDF, eller Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, er en børne- og ungdomsorganisation, hvor engagerede voksne møder børn og unge. Vores kerneværdi er fællesskabet, hvor alle, uanset baggrund eller alder, kan lege, hygge, grine og tale sammen med respekt. Selvom FDF bygger på kristne værdier som tolerance, tilgivelse og næstekærlighed, er tro på Gud ikke et krav for at deltage. Vi ønsker at inspirere børn til kreativ tænkning gennem leg, rollespil og opfinderi. Derudover kan de konkrete aktiviteter variere, men leg, friluftsliv, samarbejde, færdigheder og lejrliv udgør ofte den røde tråd.

 

I FDF udvikler børn og unge sociale kompetencer, tænker ud af boksen og lærer at prioritere vigtige ting. Dette giver dem et stærkt fundament at møde verden fra. Vores kristne livs- og menneskesyn fremhæver værdien af fællesskab og ligeværdighed.

 

Vores ambition er at give børn og unge et ståsted for livet gennem relationer, tro,  leg og samfundsengagement.

Relationer

FDF er et frirum, hvor børn og unge glædes, oplever og vokser i mødet med ledere, der har noget på hjerte.

Tro

FDF skaber plads til tro og samtale om de store spørgsmål i livet, på et folkekirkeligt grundlag.

Leg

I FDF bliver verden større, når vi gennem leg og udfordringer lærer at indgå i forpligtende fællesskaber.

Samfundsengagement

FDF skaber ansvarlige, demokratiske og deltagende medborgere, der engagerer sig i den verden, vi lever i.

FDF Roskilde blev grundlagt i 1907 og har udviklet sig fra at være kun for drenge til også at inkludere piger siden 1952. Kredsen har historisk haft tilknytning til den sydlige del af Roskilde og opførte et eget kredshus i 1958. I 2002 blev FDF Roskilde og FDF Himmelev-Veddelev slået sammen til én kreds, der dækker stort set hele Roskilde, med undtagelse af Sct. Jørgensbjerg sogn. I 2005 købte kredsen huset på Vindingevej, og to år senere fejrede de deres 100-års jubilæum.

Du kan finde mere information om at blive medlem og om vores klasser.