Nye rafter og stativ

I løbet af efteråret var FDF Roskilde så heldige at DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) endnu engang støttede os med midler fra Lokalforeningspuljen. Denne gang er vi blevet tildelt midler til anskaffelse af nye rafter og etablering af nyt raftestativ, samt indkøb af nyt tovværk.

Det sidste arbejde med etablering af det nye raftestativ blev afsluttet i januar måned, hvorefter de nye rafter kunne blive leveret og taget i brug.

Ved anskaffelsen af de nye rafter og etablering af det nye raftestativ understøttes kredsens ønske om at FDF Roskilde fremover kan give medlemmerne aktiviteter der er forbundet med at være på lejr, friluftsliv og andre spejder aktiviteter. Eksempelvis forberedelserne til årets Landslejr ved Silkeborg, hvor medlemmerne får mulighed for at øve sig i at bygge med rafter, inden selve lejren skal afholdes til sommer.

Det nye raftestativ skal være med til forbedre opbevaringen af rafterne, således at de kan holde over en længere periode, samt optager mindre plads ved Kredshuset.

Der skal lyde en stor tak til DUFs Lokalforeningspulje, der har givet nye muligheder for kredsen.

Fakta om FDF

FDF – Frivilligt Drenge- og Pigeforbund er en folkekirkelig børne- og ungdomsorganisation med mere end 25.000 medlemmer i 350 lokale kredse fordelt over hele landet. FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra gennem relationer, leg, tro og samfundsengagement.