Coming Home 2 Charlie fra Farum til Ølstykke

I denne weekend var nogle af kredsens Seniorvæbnere og Ledere afsted på løbet ”Coming Home 2 Charlie” (CH2C), hvor der deltog 52 hold fra hele landet, FDF Roskilde deltog med 3 hold. Løbet startede i år ved Farum St. og sluttede i løbet af aften/natten ved Ølstykke (slut distinktionen var ikke kendt ved start). Der blev tilbage langt en distance mellem 25-35 kilometer.  Igennem løbet har holdene løst forskellige poster, som fx at transportere Mariekiks uden at de væltede til lands og til vands, ydet førstehjælp og meget andet.

Der skal lyde en stor tak til arrangørerne for et godt arrangementet, hvor der var mange forskellige udfordringer.