Nyt udstyr til kredsen

FDF Roskilde har været så heldige at DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) har tildelt os midler fra Lokalforeningspuljen til anskaffelse af ny Trangiaer (stormkøkkener), for en værdi af 7.500 kr.
De nye trangiaer skal benyttes af kredsens medlemmer, når de er på hike/ture men også på ugentlige møder, hvor det giver mulighed for at lave "primi-mad".

Trangia-sættene bliv taget i brug i forbindelse med årets Væbnermesterskab i Kristi Himmelfartsferien samt på årets sommerlejr, hvor kredsens væbnere og seniorvæbnere var på hike. Deltagerne tilberedte selv deres aftensmad ved hjælp af de nye trangiaer.

Der skal lyde en stor tak til DUS Lokalforeningspulje, der har givet mulighed for at kredsens tragiaer kunne fornyes, efter at de gamle sæt var god nedslite.