54 FDFere på slap line i Andeby

Dyne, komfur og bad er skiftet ud med telt, sovepose og bål. I alt fald i Kristi Himmelfartsferien fra den 5. til den 8 maj 2016, hvor 54 FDFere fra FDF Roskilde og FDF Gevninge var på ”mini sommerlejr” i Sorø.
Temaramme og lysten til at give oplevelser videre

Lejren er bygget op omkring temaet Andeby. Temarammen er den ”lim”, der får program og aktiviteter til at hænge samme. Bl.a. forhindringsbane hos Hexia de Trick, produktion af egen æblekage hos Bedstemor And samt duelighedsprøver hos Rip Rap og Rup.
Drivkræften bag lejren er lysten blandt de mange frivillige ledere til at give de oplevelser og praktiske erfaringer videre, de selv har fået.
”Som gammel FDFer ved man, hvor fantastisk det er at leve sig ind i en temaramme, når de voksne også er med på ideen. Når der så tilsættes mad over bål, smuk natur samt udendørs overnatning, så har du en fantastisk sommeroplevelse, ” siger de frivillige ledere i kor.

Landslejr til sommer

I mens de mindre deltager på lejren arbejder med temaremmen omkring Andeby, er de større deltagere i gang med at forbedre sig til sommer, hvor de skal af sted på FDF Landslejr 2016. Her deltager over 11.000 børn og unge i alderen fra 10 år og opefter fra hele landet. Landslejren bliver afholdt på Sletten ved Silkeborg, og afholdes hvert femte år. I løbet af Kristi Himmelfartsferien fik deltagerne styr hvordan maden skal laves over bål samt opbygning af lejren ved hjælp af reb og rafter. Deltagerne er nu godt forberedt på landslejren til sommer, hvor der skal knyttes venskaber med andre FDFere fra hele landet, lejren finder sted fra 7.-15- juli 2016.

Du kan se mere om FDF Roskildes eller FDF Gevninges arbejde på www.fdfroskilde.dk og www.fdf.dk/gevninge