Nyhedsbrev
Kære læser
Indkaldelse til årsmøde 2023

Indkaldelse til årsmøde 2023

Alle kredsens medlemmer og forældre indbydes hermed til FDF Roskildes årsmøde 2023 d. 16. maj 2023 kl. 18.00-19.00, som vil blive afholdt på FDF Huset (udendørs, medbring gerne siddeunderlag eller tæppe). Der er normale FDF-møder for børnene, og de deltager i en del af årsmødet. På årsmødet vil der være informationer om de kommende arrangementer herunder sommerlejrene, årsregnskabet fra 2022 fremlægges og vi skal holde valg til bestyrelsen.

Årsmødet skal vælge flertallet af bestyrelsen. Halvdelen af disse er på valg i år. Man vælges som bestyrelsesmedlem, og efterfølgende konstituerer bestyrelsen sig med formand og kasserer på førstkommende bestyrelsesmøde tirsdag den 23. maj kl. 18.30. Ud over de valgte på årsmødet består bestyrelsen af nogle poster man udpeges til, fx har kredsledelsen en fast post i bestyrelsen.

Alle medlemmer har stemmeret:
 • Medlemmer under 15 år skal repræsenteres af en forælder.
 • Seniorer (15-18 år), ledere og andre voksne medlemmer har stemmeret.
 • Hver deltager på årsmødet kan ikke have mere end én stemme, uanset at vedkommende måtte repræsentere flere medlemmer, herunder sig selv.
Alle medlemmer over 15 år, eller forældre til medlemmer kan stille op til bestyrelsen. De vælges alle i samme valghandling. Dvs. at der ikke er forskellige kategorier man kan stille op i. Man vælges som udgangspunkt for 2 år. I år har vi også en 1-årig plads ledig, som ikke blev besat sidste år. Bagefter vælges suppleanter.

På valg er:
 • Henrik Kjærskov Nielsen, kasserer, far til Samuel, Henrik genopstiller ikke
 • Marianne Hjortshøj, sognerepræsentant og lejrtante, mor til Jacob og Christian, Marianne genopstiller
 • Jeppe Egemar, medlem og repræsentant for de unge, Jeppe genopstiller
Den øvrige bestyrelse består af:
 • Maria Skibsbye, mor til Johannes og Ingrid (på valg i 2024)
 • Rune Morsing, far til Aske (på valg i 2024)
 • En ledig post fra 2022. Kan besættes som 1-årig i 2023
 • Christian Hjortshøj, kredsledelse
 • Maiken Ransby Hørning, kredsledelse
Suppleanter vælges derefter. Der er ingen regler for hvor aktive suppleanter skal være, så det bestemmer kredsbestyrelsen selv. De vælges ligeledes for 2 år.

Suppleant er en god måde at prøve bestyrelsesarbejdet på, hvis man gerne vil snuse til det. Bestyrelsen vil gerne opfordre jer forældre til at overveje, om det kunne være noget for jer. Vi sætter pris på, at kredsens medlemmer er bredt repræsenteret, når vi debatterer og sætter rammerne for kredsens arbejde.

Suppleant:
 • Martin Dalsgaard, far til Janus (på valg i 2024), Martin opstiller til bestyrelsen
Hvis I er nysgerrige på at vide mere om bestyrelsesarbejdet er I velkomne til at kontakte Maria (formand, 23 64 61 46)

Med venlig hilsen

FDF Roskildes bestyrelseDAGSORDEN

Aftenens program bliver krydret med små indslag som klasserne har lavet til deres FDF-møder.

Den mere officielle del af programmet ser sådan ud:
 1. Velkommen
 2. Orientering om kredsens liv og bestyrelsens arbejde
 3. Orientering om indtægtsgivende arrangementer det kommende år, herunder info om hvordan I som forældre kan hjælpe
 4. Fremlæggelse af årsregnskab og kontingent
 5. Orientering om årets Sommerlejr og Fjeldtur
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Tak for i aften
Indbydelse til sommerlejr 2023

Indbydelse til sommerlejr 2023

I år kan FDF Roskilde tilbyde muligheden for at komme på en super fed sommerlejr, læs mere omkring det praktiske nedenfor og tilmeld dig.

Læs mere og tilmeld dig her...

Hjælp FDF Roskilde på årets Festival...

Lige nu mangler vi frivillige, så hvis du kan eller kender nogle så tag endelig fat i os.

Siden 1990 har FDF Roskilde været en del af Roskilde Festivalen, hvor kredsen søger for renholdelse af det lukkede område bag scenerne, Backstage Village og yderområde langs med Holbækmotorvejen og ved en af scene. Festivalen er med til at at dække en del af udgifterne ved årets sommerlejr, andre lejre, indkøb af udstyr mm.

Kunne du tænkte dig at være en del af holdet så læs mere her og skriv dig på ventelisten her.

Du er også meget velkommen til tage fat i Christian.
Fjeldtur til Norge

Fjeldtur til Norge

Den 26. juli drager vi sammen med 3 andre kredse fra Hedebonetværket afsted på fjeldtur til Norge. Vi tager til Hardangervidda, 165 km vest for Oslo, mere præcist skal vi på en vandretur rundt om Hardangerjøkulen der er en stor gletcher. Det er altså en naturoplevelse af de helt store i vente. Vi er hjemme igen d. 4. August. Vi …

Læs mere...
- Puslinge og Tumlinge
2. maj (tirsdag) mødes 17.00 - 18.30

Snittemøde Som I har ønsket skal vi snitte. Vi opfrisker reglerne når snitter. Hvis du har en dolk må du gerne medbringe den, vi har også en du kan låne.

9. maj (tirsdag) mødes 17.00 - 18.30

På dette møde må du meget gerne tage en ven med, så vi kan vise hvor sjovt det er at gå til FDF. Vi laver bål, snitter og leger.
16. maj (tirsdag) mødes 17.00 - 18.30

Årsmøde og vi går på boldbanen og leger og spiller bold.
23. maj (tirsdag) mødes 17.00 - 18.30

Vi laver aftensmad på bålet. Vi forlænger mødet til kl. 19.00 i dag.
30. maj (tirsdag) mødes 17.00 - 18.30

Piltene laver møde for os.
FDF hilsner
Karoline og Maiken
- Pilte
2. maj (tirsdag) mødes 17.30 - 19.00

Telt møde. vi skal i samarbejde øve os i at kunne slå et telt op.
9. maj (tirsdag) mødes 17.30 - 19.00

I aften skal vi på et løb, hvor vi til sidst gerne skulle kunne bygge vores egen ting. Hvad den ting må i få at se i aften.
Husk tøj til at være ude.
16. maj (tirsdag) mødes 17.30 - 19.00

Årsmøde, samt legemøde.
23. maj (tirsdag) mødes 17.30 - 19.00

Vi planlægger et møde for Puslinge og Tumlinge.
30. maj (tirsdag) mødes 17.00 - 18.30

Møde et rykkede en halv time. Vi er sammen med Puslinge og Tumlinge, hvor vi skal afvikle det møde vi aftale sidste gang.
FDF hilsner
Christian, Jeppe, Laurits, Marc og Rie
- Væbnere og Seniorvæbnere
2. maj (tirsdag) mødes 18.00 - 20.00

Hvad skal vi lege? Det finder vores legeonkel ud af...
9. maj (tirsdag) mødes 18.00 - 20.00

Vi forbereder os til at tage på Væbnermesterskabet
16. maj. (tirsdag) mødes 18.00 - 19.00

Årsmøde
Væbnermesterskabet 17. - 21. maj

Der sendes en mail ud inden vi mødes.
23. maj. (tirsdag) mødes 18.00 - 20.00

Vi laver mad overbål.
30. maj. (tirsdag) mødes 18.00 - 20.00

Alle skal lave en liste over, hvad de kunne tænke sig at lave på næste uges møde.
Fjeldturstræning: datoer frem mod sommer
 • Lørdag den 27 maj, kl. 10-15.30, afstand 20 og vægt mellem 15-20 kg., i forhold til deltagerens fysiske størrelse
 • Søndag den 18 juni, kl. 10-16.30, afstand 25 og vægt mellem 15-20 kg., i forhold til deltagerens fysiske størrelse
HUSK vi træner uanset, hvordan vejret er.

FDF hilsner
Elias, Hans Ole og Samuel
- Senior
Husk at tilmeld dig fortræningsweekenden og Væbnermesterskabet, ser mere ovenfor.
2. maj (tirsdag) mødes 19.00 - 21.00

Karoline står for mødet.
9. maj (tirsdag) mødes 19.00 - 21.00

Tons og tempo
25. april (tirsdag) mødes 19.00 - 21.00

Årsmøde fra kl 18.00 herefter tager vi byparken og laver kapløb med vores både
Væbnermesterskabet 17. - 21. maj

Der sendes en mail ud inden vi mødes.
23. maj (tirsdag) mødes 19.00 - 21.00

Pakker ud efter VM, samt bygger med rafter.
30. maj (tirsdag) mødes 19.00 - 21.00

Belønning for rengøring
Fjeldturstræning: datoer frem mod sommer
 • Lørdag den 27 maj, kl. 10-15.30, afstand 20 og vægt mellem 15-20 kg., i forhold til deltagerens fysiske størrelse
 • Søndag den 18 juni, kl. 10-16.30, afstand 25 og vægt mellem 15-20 kg., i forhold til deltagerens fysiske størrelse
HUSK vi træner uanset, hvordan vejret er.FDF hilsner
Jacob
Værktøj

Hjælp os med nogle praktisk ting på huset

Har du tid til at give en lille – eller stor – hånd med at få fikset diverse opgaver på Vindingevej, så se klik her for at se hvad du kan hjælpe os med.

Læs mere hvad du kan hjælpe med her...
email website instagram facebook 
Hvidt vandmærke (1)