Hvad er FDF?
FDF er en kristen børen- og ungdomsorganisation. FDF’s formål er at “møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus”. Det betyder, at vi på vores møder holder små andagter, der ofte tager udgangspunkt i biblen. Vi deltager så vidt muligt i Jacobskirkens børnegudstjenester/arrangementer. FDF er ingen spejderbevægelse, idet FDF ikke er tilslutter det internationale/nationale spejderforbund. Selvom mange af aktiviteterne er “spejderprægede”, så er FDF ikke spejder, idet vi i FDF ikke lægger speciel vægt på visse typer aktiviteter. Det styrende for vores valg af aktiviteter er derimod, at aktiviteterne skal være spændende og lærerige under hensyntagen til vores formål.

FDF Roskildes historie
FDF (Frivilligt Drenge Forbund) blev grundlagt i 1902, og FDF Roskilde blev grundlagt den 7. maj 1907. Dengang var FDF kun for drenge, men det blev der senere lavet om på. FPF (Frivilligt Pige Forbund) blev stiftet i 1952, og FDF og FPF var to selvstændige forbund indtil 1974, hvor forbundene slog sig sammen til FDF/FPF. I 1994 blev navnet ændret til Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF – i daglig tale FDF. I 2002 blev FDF Roskilde og FDF Himmelev-Veddelev slået sammen til én kreds, og vores opland er derfor stort set hele Roskilde, kun undtaget Sct. Jørgensbjerg sogn, hvor vores søsterkreds, FDF Sct. Jørgensbjerg, holder til. FDF Roskilde har således i mange år været medvirkende til at skabe fritid med indhold for mange børn, unge og voksne i Roskilde, og i dag er vi ca. 65 medlemmer.