Mødested for unge der har mistet en forælder

Mødestedet er etableret af Søren Egemar Knudsen, der er frivillig hos og formand for FDF Roskilde. Søren modtog i både 2019 og 2020 et beløb fra Glade Børn Fonden for at sætte fokus på børn/unges udfordringer, når de mister en mor og/eller far. Det er disse beløb, vi driver mødestedets aktiviteter for.

 

Formål

Mødestedets formål er at danne relationer mellem dig og de øvrige netværksdeltagere, således at du og de øvrige deltagere bliver i stand til at være hinandens støtte- og kontaktpersoner, når der opstår behov for at drøfte spørgsmål, udveksle erfaringer eller når man har behov for støtte i en svær situation.

 

Målgruppe

Netværkets målgruppe er unge fra 12 – 18 år, der har mistet en eller begge forældre.

 

Hvor & Hvornår

Vi mødes hver anden mandag i ulige uger kl. 17.00 – 20.00 i FDF Roskildes hus beliggende Vindingevej 31, 4000 Roskilde.

Fra mandag den 19. oktober 2020 – 24. maj 2020

Der er mulighed for ankomst fra kl. 16.30, hvor man kan drikke en kop the/kaffe/saft.

 

Hvordan foregår et møde

De voksne frivillige har indkøbt råvarer til en to-retters menu, som vi tilbereder i fællesskab opdelt i mindre grupper.

Ca. kl. 18.00 spiser vi vores tilberedte mad i fællesskab.

Ca. kl. 19.00 – 20.00 har én eller flere netværksdeltagere planlagt en fælles social aktivitet. Det kan være et spil besserwisser, en kort film, en fysisk udfordring eller hvad opfindsomheden og lysten rækker til.

 

Vi er ikke en sorggruppe

De voksne frivillige er ikke uddannet som terapeuter eller behandlere, men de har hver især en menneskelig og faglig baggrund, der gør, at de på bedste vis vil og kan bidrage positivt til mødestedet.

Der vil ikke være professionelle psykologer, sorgterapeuter, psykoterapeuter m.fl. tilknyttet, da det er netværksdannelsen, der skal fremmes.

Hvis du selv – eller dine pårørende – skønner, at du har behov for professionel hjælp skal du søge dette andetsteds. Har du behov for professionel hjælp udelukker dette dog ikke deltagelse i netværket.

 

Pris

Det er gratis at deltage. Hvis vi beslutter os for at gå i biografen, tage på bowlingtur m.m. – kan der blive behov for deltagerbetaling. Men dette aftales særskilt, og ingen vil blive afskåret fra at deltage.

Afbud

Har du sagt ”Ja” – så regner vi med dig. Derfor skal du give os besked, hvis du bliver forhindret i at komme. De andre deltagere er afhængig af din deltagelse, så meld kun afbud, hvis du virkelig er for syg til at komme.

 

Har du spørgsmål kan du sende disse til soeren@fdfroskilde.dk eller  kontakte på Søren på tlf. 60 73 64 51.

Louise
Louise Amter Brade

Jeg er 29 år og selvstændig erhvervsdrivende indenfor beautybranchen.

Jeg er optimistisk og sympatisk og let at tale med. Kreativitet, humor og omsorg er en vigtig del i min hverdag. “Forældreløs som 26 årig”

Søren Egemar Knudsen

Jeg er 48 år og er civiløkonom. Arbejder til daglig som adm. leder ved Jakobskirken i Roskilde. Jeg har taget initiativ til dette netværk.

Jeg er enlig far til tre børn efter min kone døde i 2015.

Jeg blogger på www.facebook.dk/efterladt og giver jævnligt en stemme i den offentlige debat ift. tabuet, kultur, skikke m.v. Jeg gennemførte i 2018/2019 forløbet “Den Medmenneskelige Samtale” på Institut for Diakoni og Ledelse.

Kim Christiansen

Jeg er 59 år, enkemand, arbejder i reklamebranchen og er en rar omgængelig mand. Min force ligger i tilgangen til andre mennesker, jeg er meget empatisk og god at snakke med.

Marianne P. Hjortshøj

Jeg er 54 år, mor til 3 drenge, arbejder i storkøkken, er medlem af FDF Roskildes bestyrelse og er frivillig på FDFs store lejre.

Jesper Jensen

Jeg er 47 år og arbejder i ventilationsbranchen.

Jeg har været spejder/fdf-leder gennem 19 år, hvor jeg har haft at gøre med børn og unge i alderen 9-20 år.