Indbydelse til kredslejr

Tid & sted

FDF Roskildes kredslejr finder sted fra torsdag den 26. maj kl. 9.00 til søndag den 29. maj kl. 12.00. Temaet er ”Mod” i forlængelse af årets Landslejr.

Kredslejren afholdes på lejren Wiggatorp, der ligger ved Stenløse.

Hvem kan deltage

Lejren er for alle medlemmer af FDF Roskilde. Har man en god ven/veninde er man velkommen til at invitere ham/hende med, hør nærmere hos en leder i kredsen omkring dette.

Tilmelding & Pris

Tilmeldingsfristen er fredag d. 13. maj.

For at kunne få lejren til at lykkes har vi behov for nogle forældre til at køre ud og hjem, samt hjælp til rengøring. Derudover vil der være mulighed for at afkrydse bagning af boller og kage. Ved tilmelding skal du derfor svare på din mulighed herfor.

Prisen for deltagelse er 550 kr. pr. person. For ikke medlemmer er 720 kr.

Beløbet refunderes ikke ved senere framelding.

Hvis du har gavekort liggende kan disse også bruges til at betale deltagerprisen, mere info hos Christian.

Deltagerbrev

Du vil senere modtage et deltagerbrev med yderligere informationer – bl.a. med oplysning om, hvilke forældre der skal være behjælpelig med at køre os til/fra lejren, samt hvem, der tager kage eller boller med.

I deltagerbrevet vil du kunne læse detaljer om lejren. Afrejsetidspunkt, hjemkomst, program, adresser, pakkeliste etc.

Temaet – ”Mod”

På lejren vil vi prøve kræfter med forskellige ting, hvor det kræver at være modig. Udfordringerne er forskellige i forhold til din alder.

Alle får mulighed for at sove i telt i løbet af lejren, hvis de har lyst. Bemærk at Pilte, Væbnere og Seniorvæbnere overnatter i telt under hele lejren. Herudover får de deres egne udfordringer under lejren, samt afprøvet forskellige ting, som led i at gøre kredsen klar til årets Landslejr.

Spørgsmål

Har du spørgsmål eller vil du vide mere om, hvordan det er at være på sommerlejr, så spørg din leder. Du er også velkommen til at kontakte:

Christian, Maiken og Jacob