Nytår i kredsen

Først og fremmest ønskes I alle et godt nytår. Og en stor TAK til de medlemmer og forældre der var med til at sikre et godt juletræssalg før jul fra vores kredshus.

I 2022, sker der lidt ændringer i forhold til mødetider og sammensætningen af kredsholdene da Ida, Ellen og Karoline har valgt at prøve nye kræfter med bl.a. udlandsophold på Island, og højskoleophold. Der skal lyde god vind herfra. Det kommer til at betyde at der sker ændringer for Pilte, Væbnere og Seniorvæbnere holdene. De vil henover vinteren og foråret have møder sammen, dette er også for at styrke samarbejdet i forbindelse med årets kommende Landslejr. Mødetiderne ændres således at Pilte mødes fra 18.00 til 19.30 mens Væbnere og Seniorvæbnere mødes 18.00 til 20.00. Lederne her vil være Marc, Christian, Elias og Hans Ole.

Puslinge og Tumlinge fortsætter med at mødes kl. 17-18.30, lederne er Jeppe, Samuel og Maiken. Og for Seniorerne vil mødet fortsat være 19-21.00, lederne er Jacob og June. Vi er super glade for at June har sagt ja til at være ledere for Seniorerne sammen med Jacob, June har tidligere været medlem af FDF Roskilde og har de seneste pr år prævet kræfter i andre kredse.

Lige nu er vi igen underlagt restriktioner vedr. Covid19, og derfor har vi valgt at holde vores møder ude, det næste stykke tid. Husk der for tøj til at være ude i alt slags vejr.

Året der kommer: Landslejren står for døren og tilmeldingen er åben. I Kristi Himmelfartsferien har kredsen planlagt at afholde en fælles kredslejr, på lejren Wiggatorp i Ganløse, for alle i kredsen. Så sæt kryds i kalenderen fra torsdag 26. til søndag den 29. maj. Det betyder også at der ikke i år afholdes sommerlejr for Puslinge og Tumlinge da der er fokus på Landslejren.

Med godt ønske om i alle er kommet godt ind i det nye år.

FDF-hilsner
Kredsledelsen