JUHUUUU – vi kan mødes til FDF-møder igen

Myndighederne har prioriteret at genåbne det udendørs foreningsliv, fordi det er vigtigt for børn og unge, at kunne mødes i fællesskaber som FDF. Som forening er vi herved blevet vist en tillid til, at vi kan forvalte ansvaret for at skabe gode aktiviteter på en sikker og ansvarlig måde.

Planen for genåbning i kredsen tager udgangspunkt i de gældende retningslinjer og de erfaringer vi har gjort os ved sidste genåbning.

Vi starter FDF-møderne op igen denne uge, tirsdag 9. marts og onsdag 10.marts. Vi må være maks 25 børn, unge og voksne samlet. For at vi ikke bliver for mange samlet på en gang og der ikke bliver trængsel før og efter mødet, har vi lavet lidt om i mødetiderne i en periode.

Puslinge og Tumlinge mødes på FDF-huset tirsdage kl 17-18

Pilte mødes på FDF-huset tirsdage 18.15-19.30

Væbnere og Seniorvæbnere mødes tirsdage 18.30-20.30 forskellige steder i Roskilde. Mødested vil fremgå af det ugentlige nyhedsbrev

Seniorer mødes på FDF-huset onsdage 18.30-20.30.

Retningslinjer for FDF-møderne, er følgende:

vi må under aktiviteterne være op til 25 samlet i en gruppe

børn, unge og voksne skal vaske hænder før og efter mødet ved håndvasken udenfor. Væbnere og seniorvæbnere skal afspritte hænderne i stedet for håndvask, da der ikke vil være en håndvask til rådighed de steder vi mødes

for forældre gælder det generelle forsamlingsforbud på 5. Derfor skal I være opmærksomme på ikke at opholde jer på fortovet udenfor huset, men sørge for hurtig aflevering og afhentning

ingen børn, unge og ledere må møde op med symptomer på sygdom

vi må kun være udendørs. Ophold i huset er kun tilladt for børn, når de skal på toilettet. Alle over 12 år, skal have mundbind på indendørs

der er ikke krav om test forud for deltagelse i foreningsaktiviteter, men FDF opfordrer ledere og børn til at efterleve myndighedernes generelle retningslinjer om hyppige test

vi vil føre protokol til møderne, så vi har mulighed for smitteopsporing

herudover overholder vi de generelle anbefalinger om god håndhygiejne og afstand, der hvor aktiviteten tillader det.

I forældre, må meget gerne gennemgå disse retningslinjer med jeres børn inden mødet.

Vi ser frem til, at vi i fællesskab får genåbnet og beder jer hjælpe med at overholde ovenstående retningslinjer, således at vi har mulighed for at afholde FDF-aktiviteter.