Veloverståede årsmøde og ny bestyrelse

Tirsdag den 3. november blev der afholdt online årsmøde. Hvor der blev orienteret om bestyrelsens arbejde og kredsens liv. Herudover blev der afholdt valg til bestyrelsen.

Undervejs ved årsmødet blev der vist små videoklip fra de forskellige klasser som op til mødet havde sørget for at være kreative, der blev vist hjemmelavet musikvideo, en mini film om hvordan det er at være Pilt, samt vist mindre lejrbålsketch.

Mødet sluttede af med at der blev vagt en ny bestyrelse, som den 9 dec. havde konstituerende møde. Her blev Maria valgt som formand, Linda som kasserer.

Herudover har kredsen ændret fra en kredsleder til en kredsledelse, således at Ida, Maiken og Christian varetager denne opgave fremover.

Der skal lyde en stor tak til Hanne og Søren for det arbejde de har lavet igennem årende.