Vi begynder langsomt igen

I FDF passer vi på hinanden, og i øjeblikket betyder det at FDF afholdes på en anden måde end vi er vant til, dette gør vi fortsat være hver for sig.

Så selvom nogle af jer er starte i skole igen. Er vores ugentlige fysiske møde fortsat aflyst indtil der bliver givet grøn lys til at mødes igen på FDF Huset. Dog med den undtagelse at Seniorerne igen mødes om onsdagen udendørs, samtidig med at de holder afstand.

Til gengæld vil der for alle være et tilbud omkring online møder, hvor vi laver aktiviteter sammen om tirsdagen, dette afholdes via Google Meet. Vi har i en periode nu afprøvet dette hos Væbner og Seniorvæbnerne, med stor succes og derfor valgt at vi nu også afprøver dette med Puslinge, Tumlinge og Pilte.

Dog er mødet tirsdag 5 maj for Væbnere og Seniorvæbnere aflyst, grundet manglede lærerkræfter til at kunne gennemføre mødet.

Mærket “Sammen – hver for sig”, er afsluttede, hvis du endnu ikke har nået at få lagt dine besvarelser ind, kan dette nås endnu.

Vi arbejder fortsat på at årets sommerlejr afholdes i uge 30 fra søndag d. 19 juli til fredag d. 24 juni. Dog mangler vi fortsat udmeldinger fra myndighederne omkring hvordan sådan et arrangement kan afvikles, hvis det er vi ikke kan se FDF i denne sammenhæng vil vi desværre aflyse. Vi forventer at vi inden længe kan melde noget ud omkring, om årets sommerlejr afholdes.

Mange FDF’hilsner fra
Leder og Bestyrelsen