Veloverståede festival

Der skal lyde en stor TAK til de frivillige, for den indsats de har gjort i år for at holde FDF Roskildes område rent på festivalen. Hvor de baksede rundt med utrolig mange pizzabakker, samt et område hvor der var en scene, som kredsen tidligere ikke har haft.
For den indsats som de frivillige har gjort, er med til at FDF Roskilde igen i år får et beløb fra festivalen på ca. 30.000 kr. som kan gå til børnearbejde i kredsen, som fx til afholdelse af lejre, indkøb af udstyr m.m.
Der er skal lyde endnu engang en stor tak til de frivillige der har hjulpet FDF Roskilde i år.